Tarieven

Het tarief voor de behandeling is afhankelijk van:

 

1. Bij welke zorgverzekeraar u verzekerd bent;

2. Uw patiëntprofiel.

 

De overheid heeft een aantal patiëntprofielen ontwikkeld. Op basis van uw klachten wordt een patiëntenprofiel gevormd,  dit kan gedurende de behandeling in overleg met u worden bijgesteld indien er sprake blijkt van een ander patiëntprofiel.

Aangezien wij, via Cenzo, met alle zorgverzekeraars contracten hebben afgesloten voor de te leveren zorg ontvangt u geen rekening van ons. Wij dienen de rekening na afronden van de behandeling voor u bij uw zorgverzekeraar in. Er worden door ons geen kosten rechtstreeks bij u in rekening gebracht.

Wel dient u rekening te houden met het mogelijk verrekenen van het verplicht eigen risico. Indien uw eigen risico in het desbetreffende kalenderjaar nog niet is verbruikt dan kan uw zorgverzekeraar  dat aan u doorbelasten. Mocht u het verplicht eigen risico hebben verhoogd met een vrijwillig eigen risico dan dient u ook daar rekening mee te houden.

Het verplicht eigen risico bedraagt ook in 2021  €385,-.

 

Het tarief voor  ‘zelfbetalers’
Indien u besluit om uw behandeling zelf te bekostigen dan is het sessietarief dat wij u in rekening brengen voor 2021 €89,00.

 

Tarief bedrijfszorg
Voor bedrijfszorg gelden ten aanzien van onze tarieven andere afspraken, omdat de dienstverlening die wij leveren uitgebreid is met arbocuratieve zorg.

Wij maken hier, uitsluitend met uw toestemming, aanvullende afspraken over met uw werkgever.
De extra kosten voor deze aanvullende arbocuratieve zorg zullen uitsluitend worden belast aan uw werkgever en/of verzekeraar van uw werkgever.

 

Afspraak annuleren (no-show regeling)
Als u verhinderd bent voor een afspraak kunt u dit telefonisch dan wel via mail aan ons doorgeven. Van afspraken die niet 24 uur van te voren (telefonisch of schriftelijk) zijn geannuleerd kunnen de kosten bij u in rekening worden gebracht. Deze kosten zijn niet te verhalen op uw zorgverzekeraar of werkgever. 

 

Om voor vergoeding in aanmerking te komen heeft u een verwijzing van uw huisarts/ bedrijfsarts/ poh-ggz nodig.

 

Binnen de Generalistische Basis GGZ kunnen er vier typen behandeling, ofwel ‘producten’, worden gedeclareerd vanuit de basisverzekering. De indeling en bijbehorende maximumtarieven, vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), zijn per 1 januari 2021 als volgt:

 

Code

Prestatie

Maximumtarief

180001

Kort, 294 minuten

€ 522.13

180002

Middel, 495 minuten

€ 885.01

180003

Intensief, 750 minuten

€ 1434.96

180004

Chronisch, 750 minuten

€ 1380.49

180005

Onvolledig Behandeltraject

€ 228.04

198300

ovp niet-basispakketzorg Consult

 €114.41