BEHANDELVORMEN

Algemeen 

Binnen Psychologenpraktijk Buijk kunt u met uiteenlopende hulpvragen terecht. Staat uw hulpvraag of klacht niet in de omschrijving hieronder?
Geen probleem, u mag altijd contact opnemen om uw vraag te bespreken. U hoort dan van ons of wij u kunnen helpen, dan wel kunnen wij u doorverwijzen naar een andere hulpverlener.

 

Met deze klachten kunt u wel bij ons terecht:

Angst- en Paniekklachten

Arbeidsgerelateerde problematiek

Burn- out - Stress gerelateerde klachten

Depressieve klachten

Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK)

Trauma gerelateerde klachten

 

Met deze klachten kunt u niet bij ons terecht:

Eetstoornissen

Forensische problematiek

Hoge crisisgevoeligheid (suïcidaliteit)

Persoonlijkheidsproblematiek

Psychiatrische problematiek

Verslavingsproblematiek

 

 

Behandelingsvormen

Cognitieve gedragstherapie

E-Health- Therapieland

EMDR

Terugvalpreventie (hierover leest u meer onder het onder het kopje Werkwijze: Afsluiting 

Zelfhulp